05/07/2020 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về chẻ nứa đan lồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:37

 

Anh về chẻ nứa đan lồng,
Lồng thưa nhạn lọt, chim bay về ngàn.
Có nàng anh mới thở than,
Không nàng anh biết phàn nàn cùng ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về chẻ nứa đan lồng