03/12/2022 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa xanh kỷ niệm

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/11/2020 18:54

 

Giận gì nắng bỏ ra đi
Để trời giăng mắc mưa bay cả ngày
Tìm đâu chẳng thấy chân mây
Đường xa mù mịt mưa bay theo hoài.

Mưa cho kỷ niệm yêu đầy
Bao năm góp lại một ngày gió mưa
Biết em ra đứng nhìn mưa
Lòng thầm mong gió mau đưa anh về.

Mưa ru êm lối phố hè
Gió ru vai áo tìm về yêu thương
Trên tay gói ghém mộng thường
Trao em để xoá đêm trường quạnh hiu.

Mưa ru xanh lối vào yêu
Mưa khơi tiếng thở nuông chiều gọi nhau
Tìm về cởi áo cho nhau
Quên
thưa với mẹ
Xin
hầu mẹ sau…
Cù Lao Phố, 26.7.16

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Mưa xanh kỷ niệm