18/05/2021 16:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thú buồn

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:55

 

Nỗi buồn đêm của lòng đêm
Kéo ra thì ngắn, để nguyên thì dài
Mà đem san sẻ cho ai
Nỗi buồn càng nặng bằng hai nỗi buồn
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Thú buồn