26/02/2021 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành
江行

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2008 07:32

 

Nguyên tác

岸轉樹斜出,
溪深花倒開。
晚霞孤鳥沒,
春雨片帆來。

Phiên âm

Ngạn chuyển, thụ tà xuất,
Khê thâm, hoa đảo khai.
Vãn hà, cô điểu một,
Hiểu vũ, phíên phàm lai.

Dịch nghĩa

Khúc sông quanh cây nghiêng nghiêng hiện ra,
Suối sâu, hoa nở ngược dưới nước.
Chim lẻ khuất trong ráng chiều,
Buồm lướt dưới mưa buổi sáng sớm.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bờ lượn cây nghiêng gốc
Khe sâu hoa lật đài
Ráng tà chim lẻ khuất
Mưa sớm mảnh buồm trôi
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Giang hành