20/01/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dịch kỳ
奕棋

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2018 21:10

 

Nguyên tác

清簞疏簾得奕棋,
芙蓉花放水平池。
橘中坐隱非吾事,
未許人間熱客知。

Phiên âm

Thanh đạm sơ liêm đắc dịch kỳ,
Phù dung hoa phóng thuỷ bình trì.
Quất trung[1] toạ ẩn phi ngô sự,
Vị hứa nhân gian nhiệt khách[2] tri.

Dịch nghĩa

Trên chiếu tre mỏng, sau bức màn thưa, được chơi cờ
Cây phù dung hoa nở, dưới ao nước phẳng lặng
Ngồi ẩn trong trái quýt, không phải việc của tôi
Chưa cho người nhiệt khách ở dưới nhân gian được biết

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Chiếu mỏng, màn thưa, được đánh cờ
Phù dung hoa nở, nước ao lờ
Việc mình đâu phải ngồi trong quýt
Nhiệt khách nhân gian chẳng biết dò
Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Sài Gòn, 1970
[2] Có nghĩa là người nóng nảy bôn tẩu theo danh lợi hay là người nhiệt thành với một việc gì.
[1] Trong sách Quái lục kể chuyện vườn hoa kia có một quả quýt tự nhiên to lớn khác thường, chủ nhân hái xuống bóc ra, thấy có hai ông tiên đang chơi cờ vây vừa cười vừa nói: “Chúng ta ngồi ẩn trong này để tránh những người nóng nảy theo danh lợi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Dịch kỳ