16/10/2021 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn ngữ của hoa

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 19:19

 

Bao điều khó nói
Lời không đủ lời
Nhờ hoa nói hộ
Muôn hồng ngàn tía thắm tươi.

Con đường ngổn ngang rào cản
Tưởng không còn lối đi
Một bông hoa chiều hôm ấy
Dẫn lối cho mình đến với nhau.
9-2008

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Ngôn ngữ của hoa