24/03/2023 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạo thuyền trên Hương giang với cô đào Tuyết Ngọc

Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh - Cao Thị Hoà

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2020 23:18

 

Nhất diệp khinh châu lăng vạn khoảnh,
Giữa sông Hương mà lanh lảnh tiếng Hồng Lam.
Khúc cao ca dìu dặt với cung đàn,
Bỗng gặp khách Trường An thi xã.
Văn tự tiền duyên giai cổ ngã,
Cầm ca cựu khúc tức tân thanh.
Vẻ thiên nhiên lắm thú hữu tình,
Kìa gió mát trăng thanh ta với bạn.
Kho tạo hoá chi vô tận tạng,
Góp cùng nhau lạng mạng cuộc mua vui,
Kìa kia cá nước chim trời.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thị Ngọc Anh » Dạo thuyền trên Hương giang với cô đào Tuyết Ngọc