29/11/2021 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu Nhai các
焦崖閣

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 10:04

 

Nguyên tác

李白曾歌蜀道難,
長聞白日上青天。
今朝夜過焦崖閣,
始信星河在馬前。

Phiên âm

Lý Bạch tằng ca "Thục đạo nan",
Trường văn bạch nhật thướng thanh thiên.
Kim triêu dạ quá Tiêu Nhai các,
Thuỷ tín tinh hà tại mã tiền.

Dịch nghĩa

Lý Bạch từng viết bài "Đường đất Thục khó đi",
Than thở khó khăn như ban ngày leo lên trời xanh.
Nay sáng đi đến tối mới tới gác Tiêu Nhai,
Mới tin rằng dải Ngân Hà ở ngay trước đầu ngựa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

"Thục đạo nan" nhà thơ Lý Bạch
Than đường vào đất Thục khó khăn
Gác Tiêu Nhai, đêm tới thăm
Ngân Hà quả thực đang nằm kề bên
Vị trí gác Tiêu Nhai nay ở trên núi Tiêu Nhai, huyện Dương, tỉnh Thiểm Tây. Đường lên gác khó khăn hiểm trở như Lý Bạch mô tả đường vào đất Thục, trong bài "Thục đạo nan". Trong bài thơ này, Lý Bạch nhắc tới 3 lần câu "Thạch đạo chi nan, nan ư thướng thanh thiên". Vi Trang mượn chữ "thướng thanh thiên" để tóm tắt sự khó khăn tương tự khi lên gác Tiêu Nhai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Tiêu Nhai các