23/05/2024 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai kêu ai hú bên sông (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:19

 

Ai kêu ai hú bên sông
Tôi đang sắm sửa cho chồng xuống ghe
Chồng xuống ghe, quạt che, tay ngoắt
Cất mái chèo, ruột thắt từng cơn
Đi đâu cho thiếp đi cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai kêu ai hú bên sông (II)