23/05/2024 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đi đợi với tôi cùng (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:35

 

Ai đi đợi với tôi cùng
Tôi còn sắp sửa cho chồng đi thi
Chồng tôi quyết đỗ khoa này
Chữ tốt như rắn, văn hay như rồng
Bõ khi xắn váy quai cồng
Cơm niêu nước lọ nuôi chồng đi thi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai đi đợi với tôi cùng (I)