03/10/2023 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em còn nhớ đến anh không?
Do you miss me?

Tác giả: Morris Albert - Maurício Alberto Kaisermann

Nước: Braxin
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/05/2023 13:26

 

Nguyên tác

When the lights go out
And the sun goes down
And you linger there
Do you think sometimes
Of the fun we had
And the love we shared
In that house on the hill
Yes, we loved the night away
Sweet sunrise, sweet sunrise

Do you miss me?
Once in a while, do you miss me
Now and again, do you go
To that house on the hill

Do you miss me?
Now and again, do you miss me
Once in a while, babe
Do you go to our house on the hill

As the days go by
Do you sometimes think
Of the time we met
On that rainy night
How we sheltered there
All your clothes were wet
In that house on the hill
Yes, we loved the night away
Sweet sunrise, sweet sunrise

Do you miss me?
Once in a while, do you miss me
Now and again, do you go
To that house on the hill

Do you miss me?
Once in a while, do you miss me
Now and again, do you go
To that house on the hill

In that house on the hill
Yes, we loved the night away
Sweet sunrise sweet sunrise

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi đèn đóm tắt đi rồi
Mặt trời lặn xuống vào hồi hoàng hôn
Và em ở đó vẫn còn
Nghĩ rằng đôi lúc
Ta cùng sống vui
Tình yêu chia sẻ có đôi
Trong căn nhà ở trên đồi cỏ hoa
Vâng, mình yêu đêm chốn xa
Bình minh chan chứa, ngọt ngào bình minh

Em còn nhớ đến anh không?
Đôi khi, em có đem lòng nhớ anh
Giờ em đi nữa với anh
Đến căn nhà đó ở trên ngọn đồi

Em ơi, có nhớ đến anh?
Giờ đây, còn nhớ tới anh không nào
Đôi khi thỉnh thoảng nhé nào
Đi thăm nhà của đôi ta trên đồi

Rồi ngày tháng đã dần trôi
Đôi khi em có bồi hồi nao nao
Lúc mà hai đứa gặp nhau
Vào đêm mưa đó
Mình vào trú thân
Khi em ướt cả áo quần
Trong ngôi nhà đó đứng chân trên đồi
Vâng, mình yêu đêm xa xôi
Bình minh thơm dịu, ngọt trời bình minh

Em còn nhớ đến anh không?
Đôi khi, em có đem lòng nhớ anh
Giờ em đi nữa với anh
Đến căn nhà đó ở trên ngọn đồi

Em ơi, có nhớ đến anh?
Giờ đây, còn nhớ tới anh không nào
Đôi khi thỉnh thoảng nhé nào
Đi thăm nhà của đôi ta trên đồi

Trong căn nhà ở trên đồi
Vâng, đôi ta vẫn yêu trời đêm xa
Bình minh dịu ngọt bao la
22.5.23

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Morris Albert » Em còn nhớ đến anh không?