30/06/2022 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng trà
嘗茶

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2008 01:03

 

Nguyên tác

生拍芳叢鷹嘴芽,
老郎封寄謪仙家。
今宵更有湘江月,
照出霏霏滿碗花。

Phiên âm

Sinh phách phương tùng ưng chuỷ nha,
Lão lang phong ký trích tiên gia.
Kim tiêu cánh hữu tương giang nguyệt,
Chiếu xuất phi phi mãn uyển hoa.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Trà "mỏ chim ưng" quý tột cùng
Lão ông phong gửi tặng tiên ông
Sớm mai trăng mạn sông Tương chiếu
Lóng lánh như hoa trong chén thơm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thưởng trà