27/09/2021 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô dạy

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2010 11:22

 

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Phải giữ sạch đôi tay,
Bàn tay mà giây bẩn,
Sách, áo cũng bẩn ngay.

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.
Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985
2. SGK Tiếng Việt 1, tập 2, NXB Giáo dục, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Cô dạy