07/05/2021 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư kỳ 2 (Diện thương nhiên, mấn bà nhiên)
長相思其二(面蒼然,鬢皤然)

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2014 01:48

 

Nguyên tác

面蒼然,
鬢皤然,
滿腹詩書不值錢。
官閒常晝眠。

畫凌煙,
上甘泉,
自古功名屬少年。
知心唯杜鵑。

Phiên âm

Diện thương nhiên,
Mấn bà nhiên,
Mãn phúc thi thư bất trị tiền.
Quan nhàn thường trú miên.

Hoạ Lăng Yên[1],
Thướng Cam Tuyền[2],
Tự cổ công danh thuộc thiếu niên.
Tri tâm duy đỗ quyên[3].

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mặt dạn dày
Tóc sương pha
So văn thơ, bạc đáng chi mà
Ngủ ngày là quan xép

Đường danh lợi
Chuyện quốc gia
Xưa nay công thành do tuổi trẻ
Duy con cuốc hiểu ta
[1] Năm Trinh Quán thứ 17, Đường Thái Tông cho lập Lăng Yên các có vẽ hình 24 vị khai quốc công thần để ghi công.
[2] Nơi vua tiếp đãi người hiền tài.
[3] Ý nói lúc trẻ không lập được công danh gì, lúc già ngồi than thở giống con cuốc kêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Trường tương tư kỳ 2 (Diện thương nhiên, mấn bà nhiên)