25/05/2024 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bây giờ tháng mấy?

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/05/2021 20:08

 

“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?”
Bước xuống chiều nghe gót chân mềm
Lá vàng đan lối chiều hò hẹn
Cho bước tình nhân thả êm êm...

“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?”
Mà nắng vàng hanh đợi bên thềm
Vài đôi bướm lượn đùa trong nắng
Mây hồng vài cánh nhẹ trôi êm…

“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?”
Anh biết từ khi lòng có em
Thời gian như cũng thành vô nghĩa
Vì giây phút nào cũng nhớ em!

“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?”
Ngày trôi qua hết rồi lại đêm
Khi gió heo may về dưới phố
Se lạnh cho lòng nhớ em thêm...

“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?”
Lênh đênh bờ bến nhớ gì thêm...
Gót nhỏ mang đời vào viễn xứ
Quê hương bỏ lại... nát hồn tim!
2013

“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?”: ca từ trong nhạc phẩm Bây giờ tháng mấy? của nhạc sĩ Từ Công Phụng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Bây giờ tháng mấy?