02/07/2022 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa...

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:52

 

Thu đến mà ta lại ra đi!
Ai sẻ cùng ta nỗi biệt li!
Nay đã xa rồi. Nơi đất khách,
Gửi lòng trong tiếng gió thầm thì...

Tiếng ca êm ấm chốn quê hương
Còn đọng lòng ta nỗi vấn vương.
Ai đến cùng ta chiều thu ấy
Như ngọn lửa hồng giữa đêm sương.

Hỡi ơi. Chưa kịp bước tới nơi
Tắt ngấm. Nào đâu thấy nữa rồi!
Ai đã xa ta chiều thu ấy.
Mang cả hồn ta tận mù khơi!
Hà nội. Thu 1964

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Xa...