12/04/2021 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Tuyền kiệu xuất chư sơn chi đỉnh
渡泉嶠出諸山之頂

Tác giả: Giang Yêm - 江淹

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2008 03:56

 

Nguyên tác

岑崟蔽日月,
左右信艱哉。
萬壑共馳騖,
百谷爭往來。
鷹隼既厲翼,
蛟魚亦曝鰓。
崩壁迭枕臥,
嶄石屢盤迴。
伏波未能鑿,
樓船不敢開。
百年積流水,
千歲生青苔。
行行詎半景,
餘馬以長懷。
南方天炎火,
魂兮可歸來。

Phiên âm

Sầm dần tế nhật nguyệt,
Tả hữu tín gian tai.
Vạn hác cộng trì vụ,
Bách cốc tranh vãng lai.
Ưng chuẩn ký lệ dực,
Giao ngư diệc bộc tai.
Băng bích điệt chẩm ngoạ,
Tiệm thạch lũ bàn hồi.
Phục Ba vị năng tạc,
Lâu thuyền bất cảm khai.
Bách niên tích lưu thuỷ,
Thiên tuế sinh thanh đài.
Hành hành cự bán cảnh,
Dư mã dĩ trường hoài.
Nam phương thiên viêm hoả,
Hồn hề khả quy lai.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Núi non che nhật nguyệt
Hai bên thật khốn thay
Muôn khe cùng rong ruổi
Trăm núi tranh nhau bày
Giao long cũng mỏi mệt
Chim ưng run cánh bay
Vách đá gối lởm chởm
Từng tảng xếp tròn xoay
Phục Ba chưa ai tạc
Lâu thuyền chẳng dám quay
Trăm năm đọng dòng nước
Nghìn tuổi rêu xanh đầy
Cảnh đi đường mỏi mệt
Ngựa cũng thở than hoài
Phương Nam trời đốt lửa
Hồn ơi có về đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giang Yêm » Độ Tuyền kiệu xuất chư sơn chi đỉnh