23/10/2021 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật
自述

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/10/2008 20:38

 

Nguyên tác

點檢行年閱九三,
荒疏孟浪不塍慚。
莫窮旨趣功儒業,
却學風流駕俠談。
壯志未酬心覺苦,
大仇猶在膽成甘。
如今與你長相訂,
男子要須做好男。

Phiên âm

Điểm kiểm hành niên duyệt cửu tam,
Hoang sơ mạnh lãng bất thăng tàm.
Mạc cùng chỉ thú công nho nghiệp,
Khước học phong lưu giá hiệp đàm.
Tráng chí vị thù tâm giác khổ,
Đại cừu do tại đảm thành cam.
Như kim dữ nhĩ trường tương đính,
Nam tử yếu tu tố hảo nam.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Kiểm điểm đời ta hăm bảy rồi
Lông bông phóng đãng thẹn thùng ôi!
Nho gia hiểu chửa sâu mùi đạo
Hiệp khách bàn suông học thói người
Mật nếm ngọt lừ: thù chửa báo
Lòng nghe đắng ngắt: hận chưa nguôi
Rày đây hẹn với thằng ta đó
Làm một chàng trai đáng tấm trai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Tự thuật