30/06/2022 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Nhất chi thanh thái thoả Tương linh)
無題(一枝清采妥湘靈)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2009 21:12

 

Nguyên tác

一枝清采妥湘靈,
九畹貞風慰獨醒。
無奈終輸蕭艾密,
卻成遷客播芳馨。

Phiên âm

Nhất chi thanh thái thoả Tương linh,
Cửu uyển trinh phong uỷ độc tinh (tỉnh).
Vô nại chung thâu tiêu ngải mật,
Khước thành thiên khách bá phương hinh.

Bản dịch của Phan Văn Các

Một cành tươi thắm thoả hồn Tương
"Độc tỉnh" người vui lan ngát hương
Trà trộn dẫu vườn đầy cỏ ngải
Làm người gieo hạt giống thơm lừng
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Nhất chi thanh thái thoả Tương linh)