02/12/2022 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu vọng
曉望

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:17

 

Nguyên tác

白帝更聲盡,
陽台曙色分。
高峰寒上日,
疊嶺宿霾雲。
地坼江帆隱,
天清木葉聞。
荊扉對麋鹿,
應共爾為群。

Phiên âm

Bạch Đế canh thanh tận
Dương Đài sắc tự phân
Cao phong thượng hàn nhật
Điệp lĩnh túc mai vân
Địa sách giang phàm ẩn
Thiên thanh mộc diệp văn
Kinh phi đối mỹ lộc
Ưng cộng nhĩ vi quần

Dịch nghĩa

Nơi thành Bạch Đế tiếng đổi canh vừa dứt,
Đài Dương màu đã rõ ràng chia sáng tối.
Mặt trời lạnh trên chỏm núi cao,
Mây ướt tụ nơi nhiều dãy núi.
Buồm nơi sông khuất sau khúc đất lấp,
Lá cây nghe rơi nơi trời xanh.
Đàn hươu nai đứng trước cửa gai,
Ta muốn làm bạn với các ngươi.

Bản dịch của Chi Điền

Tiếng trống tan canh Bạch Đế thành,
Dương Đài rực sáng ánh bình minh.
Đầu non vầng nhật còn trong lạnh,
Sườn núi làn mây chửa bủa nhanh.
Đất lở, buồm phơi thay sắc thái,
Trời thanh, đá đổ dội âm thanh.
Trông nai ngoài ngõ thong dong bước,
Những muốn cùng nai kết bạn lành.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hiểu vọng