19/06/2024 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nguyệt
秋月

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 15:37

 

Nguyên tác

江幹入夜杵聲秋,
百尺疏桐掛斗牛。
思苦自看明月苦,
人愁不是月華愁。

Phiên âm

Giang can nhập dạ chử thanh thu,
Bách xích sơ đồng quải Đẩu Ngưu.
Tứ khổ tự khan minh nguyệt khổ,
Nhân sầu bất thị nguyệt hoa sầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ sông thu tiếng chày vang đêm vắng
Đẩu Ngưu treo trăm xích ngô đồng cao
Tâm buồn khổ nhìn trăng ôi cũng khổ
Người sầu đau chưa chắc nguyệt hoa đau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Thu nguyệt