25/05/2022 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Loa là đất đế kinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/10/2020 14:40

 

Cổ Loa là đất đế kinh,
Trông ra lại thấy toà thành tiên xây.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cổ Loa là đất đế kinh