24/07/2024 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Loa là đất đế kinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2020 14:40

 

Cổ Loa là đất đế kinh,
Trông ra lại thấy toà thành tiên xây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cổ Loa là đất đế kinh