05/02/2023 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 08
春日絕句十首其八

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:34

 

Nguyên tác

故園今日草依依,
春滿池塘夢到稀。
悵望無情珥江水,
悠悠何事向南歸。

Phiên âm

Cố viên kim nhật thảo y y,
Xuân mãn trì đường mộng đáo hy.
Trướng vọng vô tình Nhĩ giang thuỷ,
Du du hà sự hướng nam quy.

Dịch nghĩa

Vườn cũ hôm nay cỏ cây như bịn rịn,
Sắc xuân tràn đầy ao đầm mà giấc mộng ít tới.
Buồn nhìn nước sông Nhĩ hà vẫn vô tình,
Không hiểu cớ chi cứ dằng dặc chảy hướng về nam?

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hôm nay cỏ lại xanh vườn cũ,
Xuân khắp đầm ao, mộng ít về.
Buồn ngắm vô tình dòng Nhĩ thuỷ,
Lặng lờ sao đổ hướng nam kia?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 08