26/05/2022 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán - Hồi lang khúc kính nhập hà hoa
閨怨-迴廊曲徑入荷花

Tác giả: Thư Nhạc Tường - 舒岳祥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 02:43

 

Nguyên tác

迴廊曲徑入荷花,
斜隱珠簾半面遮。
欲繡鴛鴦嫌未似,
且拋針線理琵琶。

Phiên âm

Hồi lang khúc kính nhập hà hoa,
Tà ẩn châu liêm bán diện già.
Dục tú uyên ương hiềm vị tự,
Thả phao châm tuyến lý tỳ bà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hiên uốn khúc đến ao xanh sen nở
Rèm châu nghiêng che dấu nửa mặt hoa
Đã muốn thêu uyên ương e không giống
Đành bỏ kim buồn tấu khúc tỳ bà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Nhạc Tường » Khuê oán - Hồi lang khúc kính nhập hà hoa