24/06/2021 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn dạ tức sự
寒夜即事

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:03

 

Nguyên tác

迴風吹倦枕,
朔氣倍凄然。
掇席教奴覆,
分衾借客眠。
鄉愁惟犯夜,
身事欲過年。
莫作悠悠想,
書空笑未便。

Phiên âm

Hồi phong xuy quyện chẩm,
Sóc khí bội thê nhiên.
Xuyết tịch giao nô phú.
Phân khâm tá khách miên.
Hương sầu duy phạm dạ,
Thân sự dục qua niên.
Mạc tác du du tưởng,
Thư không[1] tiếu vị biền.

Bản dịch của Xuân Trang

Gió lồng thổi quanh gối,
Hơi bấc rét căm căm.
Tìm chiếu cho nhỏ đắp,
Chia chăn để khách nằm.
Nhớ nhà thức suốt sáng,
Tính việc dễ sang năm.
Đừng nghĩ miên man nữa,
Viết bóng chẳng quen làm.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Ân Hạo đời Tống làm quan bị cách chức cả ngày cứ lấy tay viết lên không bốn chữ "đốt đốt quái sự" (chà chà việc lạ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hàn dạ tức sự