03/10/2023 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Liễu lang trung cố cư
題柳郎中故居

Tác giả: Lý Đức Dụ - 李德裕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 16:28

 

Nguyên tác

下馬荒階日欲曛,
潺潺石溜靜中聞。
烏啼花發人聲絕,
寂寞山窗掩白雲。

Phiên âm

Há mã hoang giai nhật dục huân,
Sàn sàn thạch lưu tĩnh trung văn.
Ô đề hoa phát nhân thanh tuyệt,
Tịch mịch sơn song yểm bạch vân.

Dịch nghĩa

Lúc xuống ngựa trước bậc thềm bỏ hoang thì nắng đã xế,
Trong tĩnh lặng thấy tiếng nước róc rách chảy trên khe đá.
Có tiếng chim kêu trong đám hoa, nhưng không có tiếng người,
Mây trắng xuống tới cửa sổ ngôi nhà bỏ không trên núi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc xuống ngựa thềm hoang nắng xế
Suối chảy trong vắng vẻ quạnh hiu
Tiếng người bặt, chỉ chim kêu
Ngoài song mây trắng tiêu điều nhà không
Liễu lang trung thân thế không rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đức Dụ » Đề Liễu lang trung cố cư