01/02/2023 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xứ sở

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 08/01/2013 10:59

 

Xứ sở bấy giờ hoa huyện trôi
Vẻ ngân về đất trắng cây đời
Mặt nước xuôi triều Giang Nam Hạ
Ngoảnh đầu núi dựng Thượng Du rơi

Bấy giờ trăng mọc rất xanh xao
Vườn liễu kiêu - nắng lục năm nào
Bát ngát hai miền hồng hạnh gọi
Mắt buồn Hy Lạp phượng chiêm bao
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Xứ sở