08/08/2020 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng người chẳng mượn được lâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 15:56

 

Chồng người chẳng mượn được lâu,
Mượn được hôm trước hôm sau người đòi.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chồng người chẳng mượn được lâu