02/10/2022 18:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai xuất sứ An Nam kỳ 1
送李仲賓蕭方崖出使安南其一

Tác giả: Tống Bột - 宋渤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 15:44

 

Nguyên tác

堯仁穆穆若聞詔,
寬製頒新出治朝。
高選俊英持節去,
今知初不間荒要。

Phiên âm

Nghiêu nhân mục mục nhược văn chiếu,
Khoan chế ban tân xuất trị triều.
Cao tuyển tuấn anh trì tiết khứ,
Kim tri sơ bất gián hoang yếu.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Khoan nhân đức độ sánh Đường Nghiêu,
Ân huệ vừa ban chiếu Thánh triều.
Kén chọn anh tài sung sứ bộ,
Không hề phân biệt chỗ hoang yêu[1].
Bài thơ này được làm khi tiễn Lý Trọng Tân và Tiêu Phương Nhai, các sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Hoang yêu là nơi xa xôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Bột » Tống Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai xuất sứ An Nam kỳ 1