28/01/2022 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Y vận hoạ Âu Dương Vĩnh Thúc đồng du cận giao
依韻和歐陽永叔同遊近交

Tác giả: Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 07/12/2012 15:25

 

Nguyên tác

洛水橋邊春已回,
柳倏蔥蒨眼初開。
無人拾翠過幽渚,
有客尋芳上古臺。
林邃珍禽時一囀,
酒酣紅日未西頹。
知君最是憐風物,
更約偷閒取次來。

Phiên âm

Lạc Thuỷ kiều biên xuân dĩ hồi,
Liễu điều thông khiếm nhãn sơ khai.
Vô nhân thập thuý[1] qua u chử,
Hữu khách tầm phương thướng cổ đài.
Lâm thuý trâm cầm thời nhất chuyển,
Tửu cam hồng nhật vị tây đồi.
Tri quân tối thị lân phong vật,
Cánh ước thâu nhà thủ thứ lai.

Dịch nghĩa

Xuân đã về bên cầu Lạc thuỷ
Trên cành liễu đã nẩy những mầm non
Bến vắng không có phụ nữ đến chơi xuân
Đài cổ có khách bước tìm hoa
Chim quý trong rừng sâu thỉnh thoảng vẳng hót
Rượu say rồi mặt trời chưa lặn
Biết bác rất ưa cảnh sắc nơi này
Rảnh rang hẹn bác lần sau lại đến.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bên cầu Lạc thủy thấy xuân sang
Nhành liễu mầm xanh mắt mới bừng
Bến vắng không người qua nhặt thúy
Đài xưa có khách đến tìm hương
Rừng sâu thánh thót nghe chim quý
Rượu ngấm chênh chênh xế ác vàng
Cảnh vật nơi này tin bác thích
Rảnh rang xin hẹn bận sau chăng?
Bài thơ này làm vào năm đầu Minh Đạo (1032), bấy giờ Âu Dương Tu là thôi quan lưu thủ Tây Kinh (Lạc Dương), Mai Nghiêu Thần làm chủ bạ huyện Hà Dương, thường có việc qua lại giữa Hà Dương và Lạc Dương nên hai người có nhiều xướng hoạ. Bấy giờ là lúc bắt đầu đổi mới thi phong, lời trong bài thơ này lưu loát, phong cách mới mẻ, không câu nệ trau chuốt, tỏ ra đã khác với Tây Côn thể.

Nguồn: Mai Nghiêu Thần tập biên niên hiệu chú, quyển 2, NXB Thượng Hải, 1980
[1] Lạc thần phú của Tào Thực: “Hoặc thái minh châu, hoặc thập thuý vũ” (Hoặc hái minh châu, hoặc nhặt lông chim chả) đều chỉ nhặt lông chim chả để làm đồ trang sức, sau dùng để chỉ cảnh tượng dạo xuân vui chơi của phụ nữ (theo Từ nguyên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Nghiêu Thần » Y vận hoạ Âu Dương Vĩnh Thúc đồng du cận giao