08/05/2021 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Mai đạo sĩ sơn phòng
宿梅道士山房

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 25/01/2017 18:04

 

Nguyên tác

林臥愁春盡,
搴帷覽物華。
忽逢青鳥使,
邀入赤鬆家。
金灶初開火,
仙桃正發花。
童顏若可駐,
何惜醉流霞。

Phiên âm

Lâm ngoạ sầu xuân tận,
Khiên duy lãm vật hoa.
Hốt phùng thanh điểu[1] sứ,
Yêu nhập Xích Tùng[2] gia,
Kim táo sơ khai hoả,
Tiên đào chính khai hoa.
Đồng nhan nhược khả trú,
Hà tích tuý lưu hà[3].

Dịch nghĩa

Đang nằm trong rừng thương cho xuân sắp hết,
Vén rèm coi cảnh vật tươi đẹp.
Chợt có người đưa thư,
Thư mời ta tới chơi nhà Xích Tùng.
Lò luyện kim đan vừa nhóm lửa,
Cây đào tiên đang ra hoa.
Nếu như uống kim đan được trẻ mãi không già,
Thì tiếc gì mà không say với rượu lưu hà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nằm trong rừng thương xuân sắp hết
Vén rèm xem cảnh đẹp cuối xuân
Người đưa thư chợt tới gần
Thư mời ta tới gia lân Xích Tùng
Lò luyện lửa bừng bừng vừa nhóm
Cây đào tiên vài khóm ra hoa
Uống đan trẻ mãi không già
Tiếc chi vài chén Lưu hà rượu ngon.
Nguồn: Đường thi tam bách thủ, Tân Sinh xuất bản xã, in lại tại Macau, không rõ năm
[1] Khởi đi từ điển tích Tây Vương Mẫu (tiên chúa cai quản chư tiên) dùng chim xanh mang thư tới Hán Vũ Đế, về sau người ta thường nói tới chim xanh để ám chỉ người đưa thư.
[2] Người thời vua Thần Nông tối cổ, tu tiên đắc đạo, có thề cầu mưa gió, trong bài dùng để tôn vinh Mai đạo sĩ.
[3] Tên một thứ rượu ngon.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Túc Mai đạo sĩ sơn phòng