28/05/2022 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XV. Sukhavagga (An lạc)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:22

 

197
Giữa xiềng xích hận thù
giữa cội rừng tà kiến
lòng không vương thù hận
trí như trăng mùa thu

198
Giữa thế gian trùng trùng
tâm bệnh khơi lửa đỏ
lòng vô nhiễm tròn đầy
như vừng hồng sáng tỏ

199
Giữa dòng đời tham dục
như núi cách sông ngăn
lòng người không tham dục
như bát ngát mây xanh

200
Lòng ta như thinh không
người về như ánh sáng
hoan hỷ như đào hồng
tự tại giữa thu đông

201
Kẻ thắng: núi thù chất
người thua: biển hận sầu
chứ chi nắm bọt nổi
hòa hợp sống chung nhau

202
Lửa nào hơn tham dục
ác nào bằng sân si
khổ nào hơn chấp chặt
vui nào hơn bờ kia

203
Lòng phát: thân bịnh nặng
lòng thường: tâm bệnh mang
những điều thân ngữ ý
hơn huyền diệu niết bàn

204
Biết đủ: kho ngọc báu
tín thành: bạn nghìn vàng
mừng tâm thân vô bịnh
niết bàn vui mang mang

205
Ai thích ở núi sâu
ai vui cùng tịch tịnh
càng ưa đạo nhiệm mầu
xa lìa nguồn tâm bịnh

206
Ai gần được hiền nhân
như gặp trầm gặp quế
tỉnh huyễn mộng tham sân
bạn vui cùng cuộc thế

207
Chung đụng với tham si
lo buồn như nước lửa
nương tựa chốn từ bi
như suối reo hoa nở

208
Lành thay bực hiền trí
nơi nương tựa tột vời
là trăng soi hang tối
là đảo giữa trùng khơi
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » XV. Sukhavagga (An lạc)