25/05/2024 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Dịch thuỷ
詠史詩-易水

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 17:28

 

Nguyên tác

一旦秦皇馬角生,
燕丹歸北送荊卿。
行人欲識無窮恨,
聽取東流易水聲。

Phiên âm

Nhất đán Tần hoàng mã giác[1] sinh,
Yên Đan quy bắc[2] tống Kinh khanh[3].
Hành nhân dục thức vô cùng hận,
Thính thủ đông lưu Dịch thuỷ thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vua Tần sớm khởi chiến tranh
Yên Đan về tiễn Kinh Khanh lên đường
Hành nhân nhớ chuyện oán thương
Còn nghe sông Dịch chảy trườn về đông.
[1] Thái tử Đan nước Yên làm con tin ở Tần. Người Tần nói khi nào ngựa mọc sừng thì mới được về. Ở đây nói ngựa đã mọc sừng ý là Thái tử Đan nay có thể trở về.
[2] Yên Đan quy bắc: thái tử Đan nước Yên bị Tần Doanh Chính (Thuỷ Hoàng sau này) bắt làm con tin, biết vua Tần sắp ra quân đánh các nước, Yên Đan bỏ trốn về nước mình (hướng đông bắc thì đúng hơn) để chuẩn bị. Sau đó thái tử Đan đưa Kinh Kha qua sông Dịch đi ám sát vua Tần.
[3] Tức Kinh Kha 荊軻.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Dịch thuỷ