18/09/2021 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân Ninh ký kiến
新寧記見

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2020 15:56

 

Nguyên tác

路入新寧鷁首東,
蘭橈隱見翠微中。
山開鵬翼千層峙,
水曲羊腸一甬通。
土將台墩懸岸白,
水王樓篆印江紅。
春光靜會天南北,
也是情同景不同。

Phiên âm

Lộ nhập Tân Ninh ích thủ đông[1],
Lan nhiêu ẩn hiện thuý vi trung.
Sơn khai bằng dực thiên tằng trĩ,
Thuỷ khúc dương trường nhất dũng thông.
Thổ tướng đài đôn huyền ngạn bạch,
Thuỷ vương lâu triện ấn giang hồng[2].
Xuân quang tĩnh hội thiên nam bắc,
Dã thị tình đồng cảnh bất đồng.

Dịch nghĩa

Đường vào Tân Ninh, thuyền theo hướng đông quay mũi,
Mái chèo lan thấp thoáng trong làn nước biếc xanh.
Núi mở cánh chim bằng, ngàn tầng đứng sững,
Sông lượn hình ruột dê, một lối chảy thông.
Treo trên bờ vách trắng, đồn canh tướng thổ,
In đỏ dòng sông, lầu triện thuỷ vương.
Thầm hiểu cảnh xuân trời nam và trời bắc,
Tình thì như nhau mà cảnh lại khác nhau.

Bản dịch của Lâm Giang

Đường tới Tân Ninh theo hướng đông,
Mái chèo thấp thoáng dưới dòng trong.
Núi trồi cánh én ngàn tầm vững,
Sông lượn ruột dê một lối thông.
Thổ tướng đồn canh treo vách trắng,
Thuỷ vương lầu triện ánh sông hồng.
Vẻ xuân ngắm kỹ nam như bắc,
Tình cảm thì chung cảnh chẳng chung.
Tân Minh là một huyện thuộc phủ Nam Ninh.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Đầu chim ích chỉ mũi thuyền. Chim ích là loài chịu được sóng gió, nên người ta thường khắc vào mũi thuyền.
[2] Nguyên chú: Có trạm gác kề bên sông, địa phương tự quản lý lấy binh sĩ, mỗi khi có thuyền công đi qua thì gõ thanh la đưa đón. Chỗ sông khúc khuỷu thấy một bức tường trắng chắn lấy cửa. Lại trên vách núi thường thấy vết tích đỏ có hình chữ triện, người ta đều nói rằng đó là dấu ấn đá của thuỷ vương để ngăn nước sông dâng lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tân Ninh ký kiến