29/05/2024 22:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh An Bang phủ
幸安邦府

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2006 08:04

 

Nguyên tác

朝遊浮雲嶠,
暮宿明月灣。
忽然得佳趣,
萬象生毫端。

Phiên âm

Triêu du phù vân kiệu,
Mộ túc minh nguyệt loan.
Hốt nhiên đắc giai thú,
Vạn tương sinh hào đoan.

Dịch nghĩa

Sáng chơi trên ngọn núi có đám mây nổi,
Tốii về nghỉ ở eo biển trăng sáng.
Bỗng nhiên được hứng thú hay,
Muôn hình tượng nảy sinh ra đầu ngọn bút.

Bản dịch của Nam Trân

Đầu non mây nổi chơi khi sớm,
Eo biển trăng soi ngủ lại đêm.
Bỗng chốc thấy mình đầy hứng thú,
Thơ tuôn ngọn bút, dạt dào thêm.
Đây được coi là bài thơ đầu tiên trong thơ Việt Nam viết về vịnh Hạ Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Hạnh An Bang phủ