22/07/2024 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi ngọn đèn vỡ tan
When the lamp is shattered

Tác giả: Percy Bysshe Shelley

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2009 20:06

 

Nguyên tác

When the lamp is shattered
The light in the dust lies dead -
When the cloud is scattered,
The rainbow's glory is shed.
When the lute is broken,
Sweet tones are remembered not;
When the lips have spoken,
Loved accents are soon forgot.

As music and splendour
Survive not the lamp and the lute,
The heart's echoes render
No song when the spirit is mute -
No song but sad dirges,
Like the wind through a ruined cell,
Or the mournful surges
That ring the dead seaman's knell.

When hearts have once mingled,
Love first leaves the well-built nest;
The weak one is singled
To endure what it once possessed.
O Love! who bewailest
The frailty of all things here,
Why choose you the frailest
For your cradle, your home, and your bier?

Its passions will rock thee,
As the storms rock the ravens on high;
Bright reason will mock thee,
Like the sun from a wintry sky.
From thy nest every rafter
Will rot, and thine eagle home
Leave thee naked to laughter,
When leaves fall and cold winds come.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Khi ngọn đèn vỡ tan
Ánh sáng chìm trong bụi
Khi mây chẳng thành hàng
Cầu vồng không có nữa
Khi cây đàn đã vỡ
Điệu êm rồi cũng quên
Khi môi đã nói lên
Lời yêu thôi chẳng nhớ

Đèn với đàn đã mất
Ánh sáng, nhạc không còn
Khi trí tuệ lặng câm
Chẳng tim nào hát nổi
Chỉ còn mỗi điệu sầu
Như gió qua nhà đổ
Như tiếng chuông báo tử
Đưa thuỷ thủ qua đời

Khi tim người hoà hợp
Tình yêu rời tổ ấm
Kẻ yếu phải chịu riêng
Cả mọi điều mất mát
Tình yêu! Ngươi vẫn khóc
Về nỗi đời mong manh
Sao ngươi chọn đúng tên
Làm nơi ăn, ở, chết?

Dục vọng sẽ ru ngươi
Như bão ru đàn quạ
Lý trí sẽ cười ngươi
Như nắng trời Đông vậy
Mỗi cột kèo trên tổ
Đều mọt ruỗng, chao ôi!
Khi gió lạnh, lá rơi
Tổ phượng hoàng của ngươi
Sẽ bỏ ngươi trơ trụi
Trước bao nhiêu tiếng cười

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Percy Bysshe Shelley » Khi ngọn đèn vỡ tan