23/10/2021 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Sơn đề Vương Mẫu từ
華山題王母祠

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 16/09/2016 06:11

 

Nguyên tác

蓮花峰下鎖雕梁,
此去瑤池共地長。
好為麻姑到東海,
勸栽黃竹莫栽桑。

Phiên âm

Liên hoa phong hạ toả điêu lương,
Thử khứ Dao Trì[1] cộng địa trường.
Hảo vị Ma Cô[2] đáo đông hải,
Khuyến tài hoàng trúc mạc tài tang.

Dịch nghĩa

Dưới chân núi có hoa sen, (miếu thờ có) kèo nhà chạm trổ khoá kín,
Từ đây đến ao Dao Trì đường rất dài.
May mà tới được biển đông gặp tiên Ma Cô,
Hãy khuyên cô trồng trúc vàng chứ đừng trông dâu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới núi sen, miếu thờ khoá kín
Ao Dao Trì đường đến rất dài
Ma Cô may gặp ngoài khơi
Khuyên cô trồng trúc, chớ hoài trồng dâu.
Hoa Sơn còn gọi là Thái Hoa Sơn, nay trong huyện Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây. Vương Mẫu tức Tây Vương Mẫu, tiên bà cai quản chư tiên.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Tên ao trong cung điện của Tây Vương Mẫu.
[2] Tên tiên cô sống trên một trong ba núi tiên ngoài biển đông, từng nói thấy nương dâu biến thành biển, rồi biển lại biến thành nương dâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hoa Sơn đề Vương Mẫu từ