07/12/2022 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên khung cửa sổ
Le front aux vitres

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/08/2022 20:40

 

Nguyên tác

Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin
Ciel dont j’ai dépassé la nuit
Plaines toutes petites dans mes mains ouvertes
Dans leur double horizon inerte indifférent

Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin
Je te cherche par delà l’attente
Par delà moi même
Et je ne sais plus tant je t’aime

Lequel de nous deux est absent.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhìn qua cửa sổ xa xa
Bầu trời tôi đã đi qua đêm dài
Bình nguyên nhỏ giữa bàn tay
Chân trời đôi trụ bắc dài trơ ra

Nhìn qua cửa sổ xa xa
Tìm em trong nỗi thiết tha mong chờ
Lòng nghe hoang hoải vô bờ
Yêu em chẳng biết sao vô hạn kỳ

Đôi người ai nỡ phân ly.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Bên khung cửa sổ