05/12/2022 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn đồng niên tân cư tiễn Hàn tây nghinh gia thất hí tặng
韓同年新居餞韓西迎家室戲贈

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 12:47

 

Nguyên tác

籍籍征西萬戶侯,
新緣貴婿起朱樓。
一名我漫居先甲,
千騎君翻在上頭。
雲路招邀回綵鳳,
天河迢遞笑牽牛。
南朝禁臠無人近,
瘦盡瓊枝詠四愁。

Phiên âm

Tịch tịch chinh tây, vạn hộ hầu,
Tân duyên quý tế khởi chu lâu.
Nhất danh ngã mạn cư tiên giáp,
Thiên kỵ quân phiên tại thượng đầu.
Vân lộ chiêu yêu hồi thái phụng,
Thiên Hà điều đệ tiếu Khiên Ngưu.
Nam triều cấm luyến[1] vô nhân cận,
Sấu tận quỳnh chi vịnh tứ sầu.

Dịch nghĩa

Quan vạn hộ hầu ầm ầm đi về miền tây,
Chàng rể mới cưới vợ vừa làm xong lầu son.
Tôi đã mạn phép có tên thi đậu trong kỳ thi trước,
Nay ông đứng đầu đoàn kỵ binh ngàn người.
Đường mây chào đón chim phượng rực rỡ trở về quê vợ,
Dải Ngân Hà xa xôi cũng cười cợt với chàng Ngưu về đón Chức Nữ.
Là rể nhà quyền quý nam triều không ai dám gần,
Cành quỳnh xơ xác nhất làm vịnh bốn nỗi sầu.

Bản dịch của Trần Trọng San

Rầm rập chinh tây, vạn hộ hầu
Rể hiền, duyên mới, nổi lầu cao
Nhất danh, tôi trộm ngồi tiên giáp
Ngàn ngựa, ông nay ở phía đầu
Phơi phới đường mây quay cánh phượng
Sông Ngân vời vợi nụ cười Ngâu
Ai gần thịt cấm Nam triều nữa
Gầy hết cánh quỳnh vịnh bốn sầu
Vạn hộ hầu là tước hầu, được hưởng lộc của vạn nóc gia, ngụ ý quyền thế của họ Hàn.

[1] Biết tắt của “cấm luyến khách”. Cấm luyến ban đầu chỉ có nghĩa là loại thịt dành riêng cho vua ăn. Về sau, khi vua nhắm ai sẽ là phò mã của mình, thì người ấy được đời gọi là “cấm luyến khách” để mà tránh đừng gả con gái cho người ấy nữa, cho yên thân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hàn đồng niên tân cư tiễn Hàn tây nghinh gia thất hí tặng