23/05/2024 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chàng trai trong bức ảnh

Tác giả: Ryszard Kapuściński

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2008 01:45

 

Bản dịch của Nguyễn Chí Thuật

Chàng trai mười sáu
Trên tấm ảnh này
Rõ ràng không phải là tôi

Hắn khó nhọc lê bước trên phố
Rõ ràng không phải là tôi

Thế mà
Chàng trai trong tấm ảnh
Và chàng trai đang đi trên phố
Lại chính là tôi

Còn con người đang nghi nghi hoặc hoặc
Rõ ràng không phải là tôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryszard Kapuściński » Chàng trai trong bức ảnh