28/05/2022 05:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh thi
絕命詩

Tác giả: Trần Cao Vân - 陳高雲

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 16:15

 

Nguyên tác

中立乾坤不倚天,
越南文物古來傳。
君民共主精神會,
臣子尊周日月傳。
百越山河無白齒,
一腔忠義有青天。
英雄提局休成敗,
公論千秋付史編。

Phiên âm

Trung lập càn khôn bất ỷ thiên,
Việt Nam văn vật cổ lai truyền,
Quân dân cộng chủ tinh thần hội,
Thần tử tôn Châu nhật nguyệt truyền,
Bách Việt sơn hà vô bạch xỉ,
Nhất xoang trung nghĩa hữu thanh thiên,
Anh hùng đề cục hưu thành bại,
Công luận thiên thu phó sử truyền!

Bản dịch của bachthuy @Mộc Gia Trang

Đứng giữa non sông, chẳng tựa trời,
Việt Nam văn hoá cổ kim soi,
Vua dân đồng chí nên tương đắc,
Noi dấu nhà Châu nghiệp chẳng dời,
Bách Việt đâu dung phường quỷ trắng,
Trời xanh minh giám tấc lòng trung,
Anh hùng thành bại lo chi tới,
Phó mặc nghìn thu sử sách khơi!
Bài thơ này được Trần Cao Vân làm trước khi bị Pháp xử chém cùng với Thái Phiên, Phan Hữu Khánh,... sau cuộc khởi nghĩa bất thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cao Vân » Tuyệt mệnh thi