23/05/2024 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Vân Môn tự các
宿雲門寺閣

Tác giả: Tôn Địch - 孫逖

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2009 04:13

 

Nguyên tác

香閣東山下,
煙花象外幽。
懸燈千嶂夕,
捲幔五湖秋。
畫壁餘鴻雁,
紗窗宿斗牛。
更疑天路近,
夢與白雲遊。

Phiên âm

Hương các đông sơn hạ,
Yên hoa tượng ngoại u.
Huyền đăng thiên chướng tịch,
Quyển mạn ngũ hồ thu.
Hoạ bích dư hồng nhạn,
Sa song túc Đẩu Ngưu.
Cánh nghi thiên lộ cận,
Mộng dữ bạch vân du.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gác hương kề dưới núi
Tĩnh mịch khói lồng hoa
Màn vén, hồ thu rộng
Đèn treo, núi tối nhoà
Nhạn hồng in vách phấn
Ngưu, Đẩu chếch song sa
Ngỡ dặm trời gần gũi
Mơ chơi mây trắng xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Địch » Túc Vân Môn tự các