12/05/2021 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất Kê Lăng quan
出雞陵關

Tác giả: Vương Xứng - 王偁

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2018 00:11

 

Nguyên tác

手麾白羽箑,
凌晨出夷關。
夷關春始開,
行旅多歡顏。
笑掬青澗流,
為洗瘴癘殘。
浮雲引征佩,
共結輕陰還。
前登忘險疲,
憑高眺林巒。
卻憶征南幕,
溟濛海霧間。

Phiên âm

Thủ huy bạch vũ tiệp,
Lăng thần xuất Di quan.
Di quan xuân thuỷ khai,
Hành lữ đa hoan nhan.
Tiếu cúc thanh giản lưu,
Vi tẩy chướng lệ tàn.
Phù vân dẫn chinh bội,
Cộng kết khinh âm hoàn.
Tiền đăng vong hiểm bì,
Bằng cao thiếu lâm loan.
Khước ức chinh nam mạc,
Minh mông hải vụ gian.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tay cầm quạt lông chim trắng,
Tinh mơ ra khỏi ải Di.
Ải Di mùa xuân mở sớm,
Vui mừng trên suốt đường đi.
Cười vốc nước suối mát trong,
Rửa sạch chướng độc còn thừa.
Phù vân dẫn đường chinh khách,
Mây mỏng kết lối theo đưa.
Tiến lên quên bao mệt hiểm,
Tựa cao nhìn cảnh núi rừng.
Lại nhớ trại nam chinh cũ,
Mù biển phủ kín như bưng.
Kê Lăng quan chính là ải Nam Quan 南關, trước có tên Ung Kê quan 雍雞關. Ung Kê là tên huyện thời Hán, gồm Bằng Tường và Long Châu hợp thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xứng » Xuất Kê Lăng quan