04/12/2021 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn vũ

Tác giả: Đào Thị Hàn Than - 陶氏寒灘

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 08:58

 

Phiên âm

Nhất vũ sơn nham minh,
Tiêu tiêu tác ý minh.
Châu cơ đôi địa sắc,
Tinh đẩu lạc thiên thanh.
Lựu đoạt toàn lưu cấp,
Lương hồi khách mộng thanh.
Sơn phòng vô cá sự,
Nhập dạ kỷ tàn canh.

Bản dịch của Quách Tấn

Giọt tuôn ngàn đỉnh tối,
Ào ào dục ý sanh.
Đất trải màu châu ngọc,
Trời gieo tiếng đẩu tinh.
Vội vàng khe cướp suối,
Mát mẻ mộng lơi tình.
Sơn phòng thư thả quá,
Theo đêm canh rồi canh.
Bài thơ làm trong thời kỳ nàng ở chùa Lệ Kỳ với sư Vô Di.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Thị Hàn Than » Sơn vũ