09/08/2022 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet X (Cô gái tóc vàng đội vương miện)
Sonnet X (Quand i’aperçoy ton blond chef couronné)

Tác giả: Louise Labé

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/10/2020 16:18

 

Nguyên tác

Quand i’aperçoy ton blond chef couronné
D’un laurier verd, faire un Lut si bien pleindre,
Que tu pourrois à te suiure contreindre
Arbres et rocs : quand ie te vois orné,

Et de vertus dix mile enuironné,
Au chef d’honneur plus haut que nul atteindre :
Et des plus hauts les louenges esteindre :
Lors dit mon cœur en soy passionné :

Tant de vertus qui le font estre aymé,
Qui de chacun te font estre estimé,
Ne te pourroient aussi bien faire aymer ?

Et aioutant à ta vertu louable
Ce nom encor de m’estre pitoyable,
De mon amour doucement t’enflamer ?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tóc vàng vương miện đội lên
Với nhành nguyệt quế làm nền tươi xanh
Có khi chẳng hợp với anh
Vì trông ra dáng cây xanh, đá già

Những người đức tính lan xa
Trên hàng danh dự vượt qua mọi người
Phòng cao chờ đợi gót dời
Cho tim em đến rã rời đam mê

Đức nhiều làm khác anh đi
Ai là diễm phúc anh suy tôn hoài
Lòng anh có thể đổi thay?

Đức của anh đáng hàng ngày ngợi ca
Trong em càng thấy thiết tha
Đem tình yêu đốt cháy hoà tan anh?
Nguyên tác ở trên từ bản in Élégies et sonnets (Tancrède de Visan, NXB Sansot, 1910, tr. 74), theo chính tả tiếng Pháp đương thời. Dưới đây là bản phiên lại theo chính tả hiện đại:
Quand j’aperçois ton blond chef couronné
D’un laurier vert, faire un Luth si bien plaindre,
Que tu pourrais à te suivre contraindre
Arbres et rocs : quand je te vois orné,

Et de vertus dix mille environné,
Au chef d’honneur plus haut que nul atteindre :
Et des plus hauts les louanges éteindre :
Lors dit mon cœur en soi passionné :

Tant de vertus qui le font être aimé,
Qui de chacun te font être estimé,
Ne te pourraient aussi bien faire aimer ?

Et ajoutant à ta vertu louable
Ce nom encor de m’être pitoyable,
De mon amour doucement t’enflammer ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Labé » Sonnet X (Cô gái tóc vàng đội vương miện)