23/05/2024 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Thiên Kỳ sơn lưu đề kỳ 1
登天奇山留題其一

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 03:45

 

Nguyên tác

東潮多有好江山,
苦戀明時敢乞閒。
綠暗鶴田今再到,
雲深龍御杳難攀。
風軒水檻蒼苔古,
竹徑華蹊錦石班。
曾是先皇遊賞地,
春來愁思最相關。

Phiên âm

Đông Triều đa hữu hảo giang san,
Khổ luyến minh thời cảm khất nhàn.
Lục ám hạc điền kim tái đáo,
Vân thâm long ngự liểu nan phan.
Phong hiên thuỷ hạm thương đài cổ,
Trúc kính hoa hề cẩm thạch ban.
Tằng thị tiên hoàng du thưởng địa,
Xuân lai sầu tứ tối tương quan.

Dịch nghĩa

Đông Triều có nhiều núi sông đẹp,
Luyến tiếc triều vua sáng suốt chẳng dám xin về sống nhàn.
Màu xanh che mộng chim hạc, nay lại đến thăm,
Mây phủ kín nơi rồng ngự, thật khó mà vin tới.
Hiên hóng gió, lan can bên giòng nước, rêu xanh mọc tự bao giờ,
Lối trúc đường hoa, đá cẩm thạch in màu loang lổ.
Đây chính là đất du thưởng của tiên hoàng,
Xuân về với nỗi buồn thường có mối liên quan.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đông Triều sông núi đẹp cơ man,
Mến buổi anh minh, lọ dám nhàn.
Ruộng hạc cây xanh nay lại đến,
Xe rồng mây khuất, khó đường lên.
Luống hoa, đá gấm đà loang lổ,
Hiên gió, rêu xanh đã phủ tràn.
Đây chốn tiên hoàng thường thắng thưởng,
Xuân về, sầu cảm lại liên quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Đăng Thiên Kỳ sơn lưu đề kỳ 1