28/05/2024 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ảnh mỹ nhân

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 05/07/2019 22:03

 

Cứ ngỡ đang nhìn một đoá hoa
Người mơ kẻ thích ở chung nhà
Phất phơ áo lụa vầng mây nổi
Yểu điệu dáng huyền vóc liễu qua
Mắt ngọc sầu tư làm sóng gợn
Tóc mềm tình điệu để hương sa
Chẳng trang quốc sắc hay giai nữ
Cũng bậc trâm anh chốn ngọc ngà!
15-5-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Đề ảnh mỹ nhân