21/05/2024 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh hậu khiển ưu
病後遣憂

Tác giả: Trần Danh Án - 陳名案

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 10/07/2020 11:32

 

Nguyên tác

不是眈貧不做官,
做官容易做人難。
我心匪石窮彌固,
天道如旋往復還。
淡酒借餐沖宿悶,
残爐留火護宵寒。
一生得喪消閒夢,
留取鬚眉對两間。

Phiên âm

Bất thị đam bần bất tố quan,
Tố quan dung dị tố nhân nan.
Ngã tâm phỉ thạch[1] cùng di cố,
Thiên đạo như toàn vãng phục hoàn.
Đạm tửu tá xan trùng túc muộn,
Tàn lô lưu hoả hộ tiêu hàn.
Nhất sinh đắc táng tiêu nhàn mộng,
Lưu thủ tu mi đối lưỡng gian[2].

Dịch nghĩa

Không phải vì ham nghèo mà không làm quan,
Làm quan dễ thôi, làm người mới khó.
Lòng ta không phải đá, càng khốn cùng lại càng vững,
Đạo trời, như vòng tròn, đi qua rồi lại quay lại.
Mượn cốc rượu nhạt nuốt trôi bát cơm, xua đi nỗi buồn,
Bếp tàn còn giữ được tí lửa đỡ cho đêm đông lạnh.
Một đời được hay mất tiêu tan với giấc chiêm bao,
Chỉ còn lại chút râu mày tỏ cùng trời đất.

Bản dịch của Đông A

Chẳng phải mê nghèo quan chẳng muốn,
Làm quan thực dễ, khó làm người.
Lòng ta chẳng đá, cùng càng vững,
Tạo hoá xoay vòng đầy lại vơi.
Rượu nhạt lùa cơm buồn ắp dạ,
Lò tàn đỡ lạnh lửa cầm hơi.
Một đời được mất tan cùng mộng,
Để lại mày râu đối đất trời.
[1] Kinh thi có câu: “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã” (bài Bách chu, Bội phong): Lòng ta không phải là đá, không thể di chuyển được.
[2] Chỉ đất trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Danh Án » Bệnh hậu khiển ưu