09/08/2020 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi... (Em quá xinh tươi và trong trắng...)
К... (Ты слишком для невинности мила)

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/07/2008 02:12

 

Nguyên tác

Ты слишком для невинности мила,
И слишком ты любезна, чтоб любить!
Полмиру дать ты счастие 6 могла,
Но счастливой самой тебе не быть;

Блаженство нам не посылает рок
Вдвойне.- Видала ль быстрый ты поток?
Брега его цветут, тогда как дно
Всегда глубоко, хладно и темно!

Bản dịch của Tạ Phương

Em quá xinh tươi và trong trắng
Quá dịu dàng, thánh thiện để yêu!
Em có thể ban cho nửa thế gian hạnh phúc,
Nhưng lại không có hạnh phúc sớm chiều.

Số phận chẳng cho ai nhân đôi niềm hoan lạc,
Thấy chăng em, dòng nước biếc trôi mau,
Dẫu đôi bờ đầy hoa, thì đáy nước
Vẫn tối tăm, vẫn lạnh lẽo, u sầu?
1830

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Gửi... (Em quá xinh tươi và trong trắng...)