30/01/2023 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ông trời đày anh đã lấy về hết thảy”
“Всё отнял у меня казнящий бог”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 24/08/2007 06:22

 

Nguyên tác

Всё отнял у меня казнящий бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ông trời đày anh đã lấy về hết thảy
Sức khỏe, khí trời, nghị lực, ước mơ
Chỉ mình em là ông còn để lại
Cho anh có thể còn cầu nguyện ông ta.
Tháng 2 năm 1873

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Ông trời đày anh đã lấy về hết thảy”